ინტერვიუ საინვესტიციო და საკონსულტაციო ...

თარიღი: 10/07/2015

„ჩვენი ხუთი ძირითადი ფასეულობაა:  პროფესიონალიზმი ...

ინტერვიუ "მედიგრუპ ჯორჯიას" დამუძნებელთან ...

თარიღი: 10/07/2015

„ვაქციოთ საქართველო გაჯანსაღების მსოფლიო ცენტრად და ...