აფრიკის ჩუმი რეკოლონიზაცია, ტრანსნაციონალური ...

თარიღი: 10/20/2017


სნოტილე მხიზე

პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის

მე-2 ...

თანამედროვე საზოგადოების, მედიისა და ...

თარიღი: 10/20/2017


ზოდვა რადასი

პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის დოქტორანტი ...

ქართული შრომის ბაზრის ძირითადი ...

თარიღი: 09/05/2017


შალვა კვეზერელი

ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი ...

ესტონური მოდელის ცალკეული ასპექტები ...

თარიღი: 08/30/2017


შოთა ვეშაპიძე, 

დავით აღმაშენებლის სახელობოის ...

მოსაზრებები ლარის სტაბილიზებაზე დოლარსა ...

თარიღი: 04/12/2017


ნიკა  შენგელია

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,

პროფესორი ...

აპარტეიდის მუდმივი მემკვიდრეობა სამხრეთ ...

თარიღი: 04/11/2017


სნოტილე მხიზე

პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის მაგისტრი ...

კულტურა, როგორც გენდერული დისკრიმინაციის ...

თარიღი: 04/11/2017


ზოდვა რადასი

პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის დოქტორანტი ...

„შავი“ და „თეთრი“ სია ...

თარიღი: 02/19/2017


ლაშა მგელაძე

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ...