აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი

თარიღი: 09/04/2016

აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის რექტორის წერილი ჟურნალ ...

საქართველოს ეკონომიკურ მწცნიერებათა აკადემია

თარიღი: 09/04/2016

საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის წერილი ...

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემია

თარიღი: 09/04/2016

საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის წერილიჟურნალ ...

ყაზახეთის ეკონომიკის, ფინანსებისა და ...

თარიღი: 09/04/2016

ყაზახეთის ეკონომიკის, ფინანსებისა და საერთაშორისო ვაჭრობის ...

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია ...

თარიღი: 09/04/2016

საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ...

ბელარუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თარიღი: 09/04/2016

ბელარუსიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა ფაკულტეტის ...

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო ...

თარიღი: 09/04/2016

საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის ...

კავკასიის სტრატეგიული კვლევის ინსტიტუტი

თარიღი: 09/04/2016

კავკასიის სტრატეგიული კვლევის ინსტიტუტის დირექტორის წერილი ...

ი.ი. მეჩნიკოვის სახელობის ...

თარიღი: 09/04/2016

ი.ი. მეჩნიკოვის სახელობის ოდესის ეროვნული ...

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

თარიღი: 09/04/2016

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის წერილი ...