კრიტიკული მიმოხილვა პოლ ქოლიერის ...

თარიღი: 02/19/2017

ეკატერინე ლომია

პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის მაგისტრი ...

ტრანსნაციონალური გაერთიანებების როლი მდგრად ...

თარიღი: 02/19/2017

ბოიანზაია ბოიანთოხთოხ

მონღოლეთის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამართლის ...

ერთხელ კიდევ დოლარის, ევროს ...

თარიღი: 01/18/2017


ნიკა შენგელია

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,

პროფესორი ...

ლარის კურსის დესტაბილიზაციის მიზეზები ...

თარიღი: 01/06/2017


თეიმურაზ შენგელია

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,

ივ ...

დოლარის, ევროს და ლარის ...

თარიღი: 12/22/2016


ნიკა შენგელია

ეკონომიკის აკადემიური დოქტორი,

პროფესორი ...

ენობრივი ბარიერის პრობლემა საერთაშორისო ...

თარიღი: 11/20/2016

ეკატერინე ლომია

პორტოს უნივერსიტეტის მაგისტრი

ჰუმანიტარული ...

ანტიმონოპოლიური პოლიტიკის არსი და ...

თარიღი: 09/29/2016

სლავა ფეტელავა

ფილოსოფიის დოქტორი ეკონომიკაში,

გრუ ...

კონკურენციის არსი და სახეები

თარიღი: 09/29/2016

სიტყვა (ტერმინი) ,,კონკურენცია” (competition, concurrence, wettbewerb ...

ეკონომიკის სექტორებად დაყოფის რუსეთის ...

თარიღი: 09/08/2016

ეკონომიკის სექტორებად დაყოფის რუსეთის, ბელარუსიისა და ...

ომი და ფული

თარიღი: 09/08/2016


ბორის სოკოლოვი,

ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ...