აფრიკის ჩუმი რეკოლონიზაცია, ტრანსნაციონალური კორპორაციების ...


სნოტილე მხიზე

პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის

მე-2 კურსის მაგისტრი

საერთაშორისო ურთიერთობები ...

თანამედროვე საზოგადოების, მედიისა და კულტურის ...


ზოდვა რადასი

პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ხელოვნების ფაკულტეტი: სოციოლოგიის დეპარტამენტი ...

ქართული შრომის ბაზრის ძირითადი თავისებურებანი


შალვა კვეზერელი

ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი

დავით აღმაშენებლის სახელობის

საქართველოს ...

ესტონური მოდელის ცალკეული ასპექტები და ...

თარიღი: აგვისტო 30, 2017


შოთა ვეშაპიძე, 

დავით აღმაშენებლის სახელობოის საქართველოს

ეროვნული თავდაცვის აკადმიის ...

ინკლუზიურად ორიენტირებული ეკონომიკის ლაბირინთები

თარიღი: ივნისი 29, 2017

 

  ნიკა შენგელია

ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი

საქართველოს მეცნიერთა ...

მოსაზრებები ლარის სტაბილიზებაზე დოლარსა და ...

თარიღი: აპრილი 12, 2017


ნიკა  შენგელია

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი,

პროფესორი,

საქართველოს მეცნიერთა საბჭოს წევრი ...

აპარტეიდის მუდმივი მემკვიდრეობა სამხრეთ აფრიკის ...

თარიღი: აპრილი 11, 2017


სნოტილე მხიზე

პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის მაგისტრი

ჰუმანიტარული ფაკულტეტი, სპეციალობა: ისტორია ...

კულტურა, როგორც გენდერული დისკრიმინაციის წყარო ...

თარიღი: აპრილი 11, 2017


ზოდვა რადასი

პორტოს (პორტუგალია) უნივერსიტეტის დოქტორანტი

ხელოვნების ფაკულტეტი: სოციოლოგიის დეპარტამენტი ...

„შავი“ და „თეთრი“ სია - სახელმწიფო ...


ლაშა მგელაძე

 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დოქტორანტი  

 ტელ ...